บาปและบุญเป็นทรัพย์แท้ๆของคุณ(ภาษาอีสาน) พ่อครูสมณะโพธิรักษ์

Written by bntv. Posted in ธรรมะห้าดาว

Tagged: , , , , , ,

Published on November 16, 2014 with No Comments