Articles Posted in the เพลงชาวอโศก Category

 • MP3_logo

  มองตน (เพลงท่านเด่น)

 • MP3_logo

 • MP3_logo

  เพลง สมณะเด่นตะวันแต่ง

  1 กลองยาวสส.ฐ.1 2 คอยแม_ ดนตร_ 3 คอยแม_ ร_อง 4 เตี่ยช้อย 5 เตือนเยาวชน 6 ปฏิพล แหล่สส.ฐ. 7 ปณิธานชาวอโศก 8 พระในบ้าน 9 แพงดินแหล่สส.ฐ. 10 โพธิรักขิโต 9 11 แม่คำปูน 12 ยายคำปูน นุ่มซึ้งบุญ 13 รวมเพลงท่านเด่น 14 สวนฟ้านาบุญ 15 สัมมาอาลัย…

 • MP3_logo

  ฆราวาส ชุด๖

  1 ใจฟ้า 2 ดอกฟ้าที่หมาวัดต้องเอื้อม 3 ตะวันทอฟ้า 4 น้ำฟ้า 5 ผีฟ้า 6 ฝั่งฟ้าฝากฝัน 7 ฟ้าต่ำแผ่นดินสูง 8 ฟ้าฝัน 9 ไฟฟ้า 10 ภูฟ้าผาน้ำ (เลือกลูกศรเล็กเพื่อเลื่อนเพลง)

 • MP3_logo

  ฆราวาส ชุดที่ 8 คนพอเพียง

  01. ความพอเพียง – โอ๋ 02. ทางเกวียนสายเก่า – ป๋อง 03. ตั้งใจจน – ปิ๊ก 04. โลกร้อนเพราะใคร – โอ๋ 05. กสิกรคนของแผ่นดิน – โอ๋+ปิ๊ก 06. มาเถอะมา – แปลง 07. แค่..พอเพียง – ป็อก 08. มาร์ติน วีเลอร์ – โอ๋ 09. วอนเธอกลับนา…

 • MP3_logo

  เพลงชาวอโศก

  00 บุญรอมข้าว 01 พักผ่อน 01- สำนึกดีที่1 01- สำนึกดีที่2 01- สำนึกดีที่3 02 แด่ผู้กล้า 03 แรงรักแรงฝัน 04 เธอที่แสนดี 05 ความตายใ 06 จากไปเพื่ 07 ความฝันอี (เลือกลูกศรเล็กเพื่อเลื่อนเพลง)

 • MP3_logo

  รวมเพลง แพงดิน ชาวหินฟ้า

  30 ปี กองทุนชุมชน ขยะเพื่อมวลชน คนเคยเห็นหน้า คนไทยมีศีล ความตายหนีไม่พ้น คำข้าว จะไปนิพพานใจ ใจดำทำดำ ช่วยกันเก็บขยะ ชีวิตสั้น ซังทำไม ดินช้ำน้ำครวญ ทรัพย์ในดิน ท้องทุ่งในฝัน นกจ๋า น้ำมือใคร แนวหลังยังคอย บ้านทรายทอง ภาพนั้นสวยมาก ร้องไห้เพราะศาสนา วันใดขาดศีลแล้วเราจะรู้สึก ศีลจ๋า สาวนครปฐม สาวนารอพี่ สาวบ้านนอก สุขที่มาอบรม สูญแน่ถ้าแม่ไม่ช่วยธรรมชาติ หงส์ฟ้า หนามใจใครหรือ อย่าท้อ อย่าปล่อยให้ชั่วเกิน อยู่บ้านนอกดีกว่า (เลือกลูกศรเล็กเพื่อเลื่อนเพลง)…

 • MP3_logo

  ชุด รวมกันเฉพาะกิจ

  ชุด รวมกันเฉพาะกิจ 01- สำนึกดีที่แยกขยะ(ร้องหมู่ สสฐ) 02- ริมฝั่งมูล(ไม้ พิสิษพงศ์) 03 ร่มโพธิ์ของลูก(ปฏิพล) 04- ธรรมชาติที่พ่อส้ราง(ปฏิพล) 05- มาร์ชราชธานีอโศก(ร้องหมู่) 06- มาร์ชศาลีอโศก(ร้องหมู่) 07- มาร์ชเสือไฟ(ร้องหมู่) 08- แห่ล 30 ปีบูชาพ่อ(ปฏิพล) 09- แหล่ จุลินทรีย์(ปฏิพล) (เลือกลูกศรเล็กเพื่อเลื่อนเพลง)

 • MP3_logo

  ชุด อำลา สัมมาสิขา

  ชุด อำลา สัมมาสิขา 01 ขอให้โชคดี(เทพสุดา) 02 บทเพลงเพื่อเธอ(ตุง โดดเด่น) 03 อยู่เถอะนะ(ร้องหมู่) 04 รักสามัคคี(ร้องหมู่) 05 ด้วยรักและผูกพันธ์(เทพสุดา) 06 สัมมาอาลัย(ปฏิพล) 07 แด่ สสฐ(ปฏิพล) 08 ส.ส.ฐ.รุ่น.4(แอ๊ด หินผา) 09 ย.อ.ส.(โอ๋ ฆราวาส) 10 คำสุดท้าย(อ้อม จันทร์แจ่มฟ้า) (เลือกลูกศรเล็กเพื่อเลื่อนเพลง)

 • MP3_logo

  วงยากเข็ญ ชุด ความจริงใจ

  วงยากเข็ญ ชุด ความจริงใจ 01 ความจริงใจ (ป๋อง-ทนง-โอ๋ ) 02 หน้ากาก (ป๋อง ยากเข็ญ) 03 จงตื่นจากความฝัน (ทนง ยากเข็ญ) 04 เคียงทาง (เขต ฆราวาส) 05 รักเป็นเช่นไร (ทนง ยากเข็ญ) 06 เพื่อนคนสุดท้าย (ป๋อง ยากเข็ญ) 07 ตื่นสาย (ป๋อง ยากเข็ญ) 08 ลูกผู้ชาย (ทนง ยากเข็ญ)…